Uppdatering – Covid-19/corona

Utifrån att myndigheterna infört lättnader i restriktionerna så finns möjligheten att mötas fysiskt till Gudstjänst igen. Fantastiskt härligt!

Detaljerad planering för respektive församling finns i kalendern.

 

Vi följer såklart myndigheternas regler och riktlinjer vilket i korthet innebär att:

  • vi håller minst 1 m avstånd åt alla håll till andra personer/sällskap (vi förordar att vi försöker hålla minst 1.5 avstånd till andra personer/sällskap)
  • vi sitter i sällskap om max 8 personer (gäller även när vi fikar)
  • vi hjälps åt att se till att det inte blir trängsel (gäller överallt, exempelvis på kyrktorget, vid ingångarna till kyrksalen och i toalettkö)
  • vi håller god handhygien
  • vi stannar hemma om vi är sjuka

 

Väl mött!

 

Bra länkar för mer detaljerad info:

https://www.krisinformation.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://alliansmissionen.se/corona/