Välkommen på BOTTNARYDSKONFERENSEN i sommar!

För mer info och program se www.bottnarydskonferensen.se klicka på “Bottnarydskonferensen” i menyn längst.

Konferensblad kommer delas ut under juli månad.