Gudstjänst i Allianskyrkan

Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd, Sverige

Kretsgudstjänst Kl. 10.00 i Allianskyrkan Bottnaryd Medverkan av SAU's sommarbibelskola Info från SAU Kungariket Välkommen!

Gudstjänst i Allianskyrkan på annandag jul

Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd, Sverige

Kretsgudstjänst Kl. 10.00 i Allianskyrkan Bottnaryd Medverkan av Jonathan Winberg, Ida Helmersson, Moa Nyberg, Noa Oskarsson, Clara Öhman, Emmy Bothzén, Hanna Oskarsson Insamling till vänförsamling i Ukraina Välkommen!

Missionssamling i Allianskyrkan

Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd, Sverige

Missionssamling Kl. 18.00 i Allianskyrkan Bottnaryd med Emma och Martin Vilhelmson Servering Välkommen!

Kretsgudstjänst i Allianskyrkan

Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd, Sverige

Kretsgudstjänst Kl. 10.00 i Allianskyrkan Bottnaryd Henrik Lundström Välkommen!

Familjegudstjänst i Allianskyrkan

Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd, Sverige

Familjegudstjänst Kl. 10.00 i Allianskyrkan "Tillsammans med Gud och varandra" Max och Myran m.fl. Välkommen!

Getsemandestund i Sörgårdskyrkan

Sorgardskyrkan Byskolevägen 34, Bottnaryd, Sverige

Getsemanestund med nattvard Kl. 19.00 i Sörgårdskyrkan Lina Skoghäll Sång av Ann-Sofie Oskarsson och Rebecca Corneskog Välkommen!

Långfredagsgudstjänst i Allianskyrkan

Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd, Sverige

Långfredagsgudstjänst Kl. 18.00 i Allianskyrkan Henrik Lundström Sång av Joel och Sara Folkesson och Anna och Calle Ydregården från Ölmstad Servering Välkommen!

Påskdagsgudstjänst i Allianskyrkan

Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd, Sverige

Påskdagsgudstjänst Kl. 10.00 i Allianskyrkan Påskkör Drama Kungariket Välkommen!

Kretsgudstjänst i Sörgårdskyrkan

Sorgardskyrkan Byskolevägen 34, Bottnaryd, Sverige

Kretsgudstjänst Kl. 10.00 i Sörgårdskyrkan Tonår och unga vuxna ansvarar för gudstjänsten Konfirmanderna står för kyrkfikat och intäkterna går till deras hajk på Gullbrannagården i slutet av april. Söndagssskolan Välkiommen!

Kretsgudstjänst i Allianskyrkan

Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd, Sverige

Kretsgudstjänst Kl.10.00 i Allianskyrkan Medverkan av vår nya missionskontakt som verkar i norra Afrika Kungariket Välkommen!