I år blir årskonferensen digital.

Några av samlingarna livesänds från Skeppet på Gullbrannagården. Övriga sändningar är förinspelade eller genomförs via Zoom.

Sändningarna kan du ta del av via vår egen youtubekanal “Bottnarydskretsen” eller via SAM:s hemsida.

En hel del samlingar går också lyssna på via Samradio på FM 98.5 eller www.radiovv.com. Här finns sändningschemat.

För mer info och program se https://alliansmissionen.se/om-oss/arskonferens/

Välkommen att delta!