Från vänster: Lina Skoghäll, Henrik Lundström, Christoffer Arvidsdal, Hanna Stråle

Lina Skoghäll

Lina Skoghäll

Pastor, anställd på 50%

Telefon: 076-217 50 74
E-post: lina.skoghall@bottnarydallians.se

Henrik Lundström

Henrik Lundström

Pastor och församlingsföreståndare, anställd på 75%

Telefon: 070-345 97 25
E-post: henrik.lundstrom@bottnarydallians.se

Hanna Stråle

Ungdomsledare, anställd på 80%

Telefon: 070-733 05 41
E-post: hanna.strale@bottnarydallians.se

Christoffer Arvidsdal

Christoffer Arvidsdal

Ungdomspastor, anställd på 30%

Telefon: 070-570 57 12
E-post: christoffer.arvidsdal@bottnarydallians.se