Henrik Lundström – Pastor och föreståndare (jobbar 75%)

henrik.lundstrom@bottnarydallians.se

070-345 97 25

Lina Skoghäll – Pastor (jobbar 50%)

lina.skoghall@bottnarydallians.se

076-217 50 74

Christoffer Arvidsdal – Ungdomspastor (jobbar 20%)

christoffer.arvidsdal@bottnarydallians.se

070-570 57 12

 

Linnéa Milutin – Ungdomsledare (jobbar 80%)

linnea.milutin@bottnarydallians.se

079-353 10 54