Bottnaryd och Ryd måndagar kl 18.00

Vi träffas på måndagar kl. 18.00 – 19.15 i Allianskyrkan Bottnaryd och i Sörgårdskyrkan Ryd.

Info Bottnaryd:

Klicka här för att kontakta någon av våra medarbetare

Info Ryd:

Anette Zackrisson 070 822 06 78

Programblad (finns även på Instagram)

Här hittar du programblad för både Mini-UV och UV-scout för både Bottnaryd och Ryd.

Instagram

UV-scout – scouting på kristen grund

UV-scout handlar om djur, natur, miljö, eldar, knopar och friluftsliv. Vi lär oss också om sjukvård, bibelkunskap, mission, allmänna samhällsfrågor och demokrati. Programmet i UV är minst sagt varierat! Eftersom vi är scouter försöker vi vara ute så ofta som vi kan.

I UV är vi uppdelade i mindre grupper, så kallade patruller, där vi träffas för att lära oss nya saker och ha roligt tillsammans. I patrullen handlar det mycket om att samarbeta och att vara bra kompisar. Det är i patrullen som vi har tid för att prata och lära oss av varandra. I patrullen har vi också andakter då vi samtalar om kristen tro.   I varje patrull finns det scouter, ledarscouter och ledare.

 

Varje sommar åker de som går i UV-scout på läger och på hösten har UV-scout en hajk. Mini-UV har hajk på våren och är även med på en dag av hösthajken, den kallas för Mini-luff.

I UV-scout kallas de yngsta för Mini-UV:ar, från 7 år. UV-scout blir man det år man fyller 9 år. Ledarscout blir man vid 14 år och
UV-scoutledare kan man bli från det att man fyller 18 år. I UV bär alla grön UV-skjorta som går att köpa genom UV-kåren.

Vi har som målsättning att alla ledare ska genomgå SAU:s ledarutbildning, I Trygga Händer.

UV-scout är en del av Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU, som idag består av ca 4000 medlemmar.

UV-scoutlagen

UV-scouts löfte

Jag lovar att med Guds hjälp och efter bästa förmåga hålla UV-scoutlagen.

UV-scouts hälsning och lösen

”Kristus har segrat! Vi kan segra!”

UV-scoutbönen

Gud min Fader Du är nära, vart jag går så är Du med.

Utav Dig vill jag få lära, sanning, rättvisa och fred.

Tack för livet som Du ger mig, rymd och skogar jord och hav.

Gör mig sådan Du vill ha mig, använd mig varenda dag.

(Margareta Melin)