Välkommen till Allianskyrkan i Bottnaryd och Sörgårdskykan i Ryd.
Båda församlingarna är del av trossamfundet Svenska Alliansmissionen (SAM) och bildar tillsammans Bottnaryds församlingskrets av SAM
Mer om detta under fliken vår organisation

Våra församlingar består av olika människor som har ett gemensamt: tron på Jesus Kristus som frälsare och herre.
Församlingens uppgift är att genom gemenskap, tjänst och vittnesbörd ära Gud, uttrycka Kristi närvaro, bygga upp de troende och tjäna omvärlden
Församlingen är en hela livets kyrka och vill dela, människor i alla åldrar och livssituationer där vi verkar.

Gudstjänsten är central i vårt liv och innebär ett möte mellan Gud och människor.
När vi firar gudstjänst är alla deltagare och medskapare, till Guds ära och människors uppbyggelse.
Gudstjänstens syfte är att vara en miljö där människor möter Gud genom Ordet, Anden och gemenskapen.
Samlad till gudstjänst hämtar församlingen kraft för att sändas ut till vardagens tjänst bland medmänniskor.
Vi möts även i mindre gemenskaper som vi önskar ska vara en praktisk form för omsorg, delat liv, uppmuntran och växande i lärjungaskap.

Som medlem välkomnar vi var och en som bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare och som är döpt i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.
Vi respekterar att var och en följer Jesus Kristus med utgångspunkt i sin egen livssituation, att vi alla är på väg och att vi alla är i behov av Guds nåd.
Är du intresserad av medlemskap och/eller dop så ta kontakt med någon av våra pastorer. Kontaktuppgifter hittar du här.