SAMs och SAUs årskonferens på Gullbrannagården 9-12/5

Många samlingar sänds via närradio och webb-tv.

Se www.arskonferens.se för info och program

 

Söndagens högtidsgudstjänst Kl. 10.00 kommer vi livesända i Allianskyrkan.