Allianskyrkan i Bottnaryd och Sörgårdskyrkan i Ryd bildar tillsammans Bottnarydskretsen av SAM.

Båda församlingarna är medlemmar i trossamfundet Svenska Alliansmissionen (SAM)

Vår barn- och ungdomsverksamhet är till största delen gemensam i kretsen och är kopplad till Svenska Alliansmissionens Ungdom. Lokalt har Bottnaryds/Ryds SAU-förening huvudansvaret.

Årsmöten och församlingsmöten är högsta beslutande organ. Det uttrycker allas möjlighet till inflytande och medansvar i demokratiska former.