Vi är en del av den världsvida kyrkan och bekänner en enda Gud – Fader, Son och Ande.
Vi tror att Gud som skapade himmel och jord även har sänt sin Son Jesus Kristus till världen, för att var och en som tror på honom ska få ett nytt liv.
Vi tror att Gud älskar och vill ha en relation med varje människa.
Vi tror på Jesus och vill följa honom med hela våra liv och allt de rymmer.
Vi tror att det hos Jesus finns hopp för den här världen.
Vi tror också att livet i tron på Jesus Kristus är till för att levas i en kristen gemenskap, i den helige Andes kraft för den här världen skull.
Vi tror på församlingen som en familj präglad av nåd, kärlek och fred och att Guds Ande vill hjälpa oss varje dag.

Vår tro är grundad i Guds ord, Bibeln, och sammanfattas i den Apostoliska trosbekännelsen samt den Nicenska trosbekännelsen.

APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, 
himlens och jordens skapare. 
Vi tror på Jesus Kristus, 
hans ende Son, vår Herre, 
som blev till som människa 
genom den heliga Anden, 
föddes av jungfrun Maria, 
led under Pontius Pilatus, 
korsfästes, dog och begravdes, 
steg ner till dödsriket, 
uppstod från de döda 
på tredje dagen, 
steg upp till himlen, 
sitter på Guds, den allsmäktige 
Faderns, högra sida 
och skall komma därifrån 
för att döma levande och döda. 
Vi tror på den heliga Anden, 
den heliga, universella kyrkan, 
de heligas gemenskap, 
syndernas förlåtelse, 
kroppens uppståndelse 
och det eviga livet. 
Amen. 

NICENSKA TROSBEKÄNNELSEN

Vi tror på en enda Gud, 
allsmäktig Fader, 
skapare av himmel och jord, 
av allt synligt och osynligt. 
Vi tror på en enda Herre, 
Jesus Kristus, 
Guds ende Son, 
född av Fadern före all tid, 
ljus av ljus, 
sann Gud av sann Gud, 
född, inte skapad, 
av samma väsen som Fadern, 
på honom genom vilken 
allt blev till; 
som för oss människor och vår 
frälsning steg ner från himlen, 
blev människa av kött och blod 
genom den heliga Anden 
och jungfrun Maria, 
korsfästes för vår skull 
under Pontius Pilatus, 
led döden och begravdes, 
uppstod på tredje dagen 
i enlighet med skrifterna, 
steg upp till himlen, 
sitter på Faderns högra sida 
och skall återvända i härlighet 
för att döma levande och döda, 
och vars välde aldrig skall ta slut. 
Vi tror på den heliga Anden, 
som är Herre och ger liv, 
som utgår från Fadern, 
som tillbeds och äras 
med Fadern och Sonen 
och som talade genom profeterna. 
Vi tror på en enda, helig, 
universell och apostolisk kyrka. 
Vi erkänner ett enda dop, 
till syndernas förlåtelse. 
Vi väntar på 
de dödas uppståndelse 
och den kommande världens liv. 
Amen.