Välkommen till friluftsgudstjänster både för barn och vuxna på Klinta på söndag Kl. 10.00!

Mer info hittar du här