Kretsgudstjänst och kretsårsmöte

Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd, Sverige

Kretsgudstjänst Kl. 10.00 i Allianskyrkan med efterföljande årsmöte för Bottnarydskretsen Lina Skoghäll predikar på gudstjänstn. Välkommen!

Getsemanestund i Sörgårdskyrkan

Sorgardskyrkan Byskolevägen 34, Bottnaryd, Sverige

Getsemanestund med nattvard Kl. 19.00 i Sörgårdskyrkan Christoffer Arvidsdal Välkommen!

Påskdagsgudstjänst i Allianskyrkan

Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd, Sverige

Påskdagsgudstjänst Kl. 10.00 i Allianskyrkan Lina Skoghäll och Henrik Lundström Kungariket Välkommen!