Gemenskapskväll om mission

Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd, Sverige

Gemenskapskväll med vår missionärskontakt i norra Afrika Kl. 18.00 i Allianskyrkans serveringsvåning. Servering Välkommen!

Lägergudstjänst på Sjöbol

Gudstjänst som avslutar UV-lägret på Sjöbol, Mullsjö (Sjöbol 2, 565 91 Mullsjö) Ta med fikakorg Alla välkomna!

Kretsgudstjänst i Allianskyrkan

Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd, Sverige

Kretsgudstjänst Kl. 10.00 i Allianskyrkan Maria Ahlriksson Nattvard Månadsinsamling till Allianskyrkan Välkommen!

Bottnarydskonferensen

Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd, Sverige

Bottnarydskonferensen 31/7-4/8 i Allianskyrkan Se www.bottnarydskonferensen.se eller programblad som kommer delas ut under juli månad