Gudstjänst i Allianskyrkan

i Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd

Gudstjänst Kl. 10.00 i Allianskyrkan Bottnaryd Henrik Lundström Välkommen!

Gudstjänst i Allianskyrkan och församlingens årsmöte

i Allianskyrkan Kyrkvägen 6, Bottnaryd

Gudstjänst Kl. 10.00 i Allianskyrkan Bottnaryd som följs av församlingens årsmöte Kyrklunch en bit in i, eller efter, årsmötet Mer info och årsmöteshandlingar kommer närmare Välkommen!

Gudstjänst i Sörgårdskyrkan och församlingens årsmöte

Sorgardskyrkan Byskolevägen 34, Bottnaryd

Gudstjänst Kl. 10.00 i Sörgårdskyrkan Ryd som följs av församlingens årsmöte Nattvard och månadsinsamling Mer info och årsmöteshandlingar kommer närmare Välkommen!