Samling kring krubban i Bottnaryds kyrka

Bottnaryds kyrka Kyrkvägen 12, Bottnaryd, Sverige

Samling kring krubban Kl. 11.00 i Bottnaryds kyrka Kyrkorna tillsammans i Norra Mo Välkommen!