Fredag den 8e oktober Kl. 19.00 i Allianskyrkan Bottnaryd kommer vi tacka av Hanna Stråle som efter sommaren slutade efter tre fina år som ungdomsledare i vår krets.

Servering

Välkommen med!