Bön Kl. 18.00 på söndagskvällar 5/2-28/5 i Allianskyrkan (förutom 5/3, 9/4 och 30/4)