Lördag 18 november Kl. 9.30 i Allianskyrkan Bottnaryd