Nu börjar vi närma oss församlingarnas årsmöten.

  • Söndag 28 januari i Allianskyrkan Bottnaryd
  • Söndag 4 februari i Sörgårdskyrkan Ryd

Vi kommer ha liknande upplägg i båda församlingarna där vi Kl. 10.00 möts till en kortare gudstjänst som sen följs av årsmötet. Det kommer även serveras kyrklunch vid lämplig tidpunkt i samband med årsmötet.

Årsmöteshandlingar kommer skickas ut via mail till dig som är församlingsmedlem samt finnas i pappersform i respektive kyrka ca en vecka innan respektive årsmöte.

Är du medlem men inte fått mail med årsmöteshandlingar en vecka innan årsmötet så hör av dig till någon av våra pastorer (tryck här för kontaktuppgifter) med aktuell mailadress.

Vi hoppas att så många som möjligt kommer med!

//Styrelserna i Allianskyrkan Bottnaryd och Sörgårdskyrkan Ryd