Bönesamling i Allianskyrkan Kl. 18.00 varje söndag mellan 4 februari och 26 maj

Undantag då det inte är någon bönesamling är 3 mars, 31 mars och 12 maj

Med reservation för förändringar i planeringen 

Völkommen!